SUPERACTIVPREHRAMBENA INDUSTRIJA

Globalna proizvodnja i prerada hrane u industriji su pod velikim pritiskom da rastućoj svetskoj populaciji isporuče sve veću količinu zdravih, hranljivih i kvalitetnih proizvoda. Sigurnost i bezbednost hrane je jedna od glavnih briga proizvođača i potrošača...POLJOPRIVREDA I HORTIKULTURA

Poljoprivredna proizvodnja na globalnom nivou stagnira već skoro 30 godina, a industriju karakteriše neusklađenost ponude i potražnje...STOČARSTVO I ŽIVINARSTVO

U svim sistemima za uzgoj životinja postoji hitna potreba za zamenom antibiotika i uklanjanja istih iz obroka. Zakonodavci i zdravstvene vlasti koji su podržali ovakvu vrstu inicijative i sproveli zabranu, još uvek nisu pronašli održivu alternativu, a koja bi osigurala održavanje trenutnog nivoa proizvodnje...ZDRAVSTVO I VETERINA

Humana i veterinarska medicina u današnje vreme idu u korak jedna sa drugom. Pored toga, zajedničko im je i to što su i zdravstvene i veterinarske ustanove sa pratećim objektima izloženi svakodnevnom riziku i potencijalnoj opasnosti od strane patogenih mikroorganizama, a kako po zdravlje neposredno zaposlenih, tako i po zdravlje korisnika njihovih usluga...