PREHRAMBENA INDUSTRIJA


Usled stalnog povećanja populacije, industrija proizvodnje i prerade hrane pod stalnim je pritiskom da isporuči sve veću količinu zdravog, hranljivog i kvalitetnog proizvoda. Upravo zbog potrebe za sve većim količinama prerade prehrambenih proizvoda, njihov krajnji kvalitet izložen je ozbiljnom riziku. Eskalacijom otpornosti mikroba na hemijske biocide koji se koriste u postrojenjima za preradu hrane, ugrožava se sigurnost i zdravstvena ispravnost iste. Bez obzira na sofisticirane sisteme upravljanja, kao i sprovođenje i pridržavanje svih podrazumevanih propisa u cilju održavanja visokog nivoa i zdravstvene ispravnosti krajnjeg proizvoda, globalno posmatrano, broj prijavljenih slučajeva trovanjem hranom (na globalnom nivou) je u porastu. Upotrebomecolit HOCl SUPERACTIV koncentrata namenjenog za upotrebu u industriji prerade hrane, prerađivačima je na raspolaganju mnogo brža, efikasnija, bezbednija i ekonomski isplativija alternativa trenutno prisutnim sredstvima i proizvodima za čišćenje i sanitarnu zaštitu. ecolit HOCl SUPERACTIV predstavlja pametan izbor i poželjan „alat“ u postrojenjima za preradu hrane, a u cilju obezbeđivanja kvaliteta krajnjeg proizvoda, poboljšanja produktivnosti i profitabilnosti.Upravljanje higijenom:


Higijena podrazumeva dva osnovna koraka:

Čišćenje; uklanjanje zaostalog proizvoda i čišćenje prljavštine.

Sanitarnu dezinfekciju; dezinfekcija i uklanjanje mikrobnih zagađenja

U procesu prerade hrane aspekt upravljanja higijenom obuhvata još dve komponente:

CIP – čišćenje na mestu (fiksna oprema kojoj se ne može lako pristupiti)

COP – čišćenje sa mesta (pokretna oprema, proizvodne linije, podovi i sve druge pristupačne površine)

Obe prethodno pomenute komponente zahtevaju postupak čišćenja i dezinfekcije. ecolit HOCl SUPERACTIV koncentrat namenjen za primenu u industriji za preradu hrane, može se koristiti tokom celog procesa proizvodnje hrane, ali i za nanošenje direktno na hranu, nudeći pri tom rešenje koje se odnosi na higijenu celokupnog postrojenja za preradu.


PRIMENA:


Tretman i eliminacija kontaminacije biofilmom u postrojenju za preradu;

Tokom procesa prerade, nanošenjem direktno na hranu;

Čišćenje na mestu (CIP), procesnih postrojenja i opreme, uključujući posude, rezervoare, centrifuge, pumpe, cevovode, filtere, glave za punjenje, pasterizatore… i opšte površine;

Dekontaminacija procesne vode, čime se eliminiše unošenje mikroorganizama u proces kroz vodu lošeg kvaliteta.