POLJOPRIVREDA I HORTIKULTURA


Poljoprivreda i hortikultura u svojstvu strateških snabdevača ljudskom ishranom nesumnjivo da predstavljaju izuzetno važnu industrijsku granu. Međutim, isto tako predstavljaju najrizičniju i najmanje profitabilnu granu industrije.
Upotrebom namenskog ecolit HOCl SUPERACTIV proizvoda, moguće je direktno uticati na povećanje prinosa putem kontrole patogena i biofilma, štedeći pri tom značajno na troškovima proizvodnje. U tom smislu, a na osnovu prethodno sprovedenih ispitivanja koja su podrazumevala primenu identične tehnologije kojom se dobija HOCl SUPERACTIV , bile su obuhvaćene proizvodnje ječma, celera, paradajza, salate, karanfila, krastavaca, jagoda, grožđa i cveća.
Zaključak je da upotrebom ecolit HOCl SUPERACTIV koncentrata i primenljivih rastvora, može doći će do poboljšanja kvaliteta i i obima roka trajanja svežih proizvoda, kao i značajno smanjivanje troškova proizvodnje koji su usmereni na upotrebu skupih đubriva i hemikalija.


PREDNOSTI ZA POLJOPRIVREDU I BAŠTOVANSTVO


Povećan prinos;

Duži rok trajanja;

Smanjenje troškova proizvodnje;

Plod (proizvod) bez hemijskih ostataka;

Sigurna i bezbedna upotreba.PRIMENA U PROIZVODNJI I ZAŠTITI VOĆA I POVRĆA


Ekološke i ekonomske prednosti upotrebe ecolit HOCl SUPERACTIV dezinfekcionog rešenja pri uzgajanju voća i povrća, primenljiva je u sledećim slučajevima:

Za svu vodu koja se prilikom uzgajanja koristi (zalivanje, hranjenje, pranje, navodnjavanje, bazene, orošavanje, pakovanje, pranje podloga i folija, higijenu radnika, ambalaže i vozila ...);

Smanjivanje blokada i začepljenja mlaznica u sistemima za navodnjavanje usled formiranja biofilma;

Tretiranje semena, lukovice i krompira pre sadnje;

Za dezinfekciju čašica za sadnju, postupkom prskanja, potapanja ili kako je već korisniku uobičajeno (svaki put pre upotrebe čašica);

Za dezinfekciju ploča od stiropora;

Za prehranu;

Za prskanje sredstvom radi dezinfekcije prostora, vazduha i biljaka, a kako bi se sprečio prenos bolesti sa biljke na biljku;

Za zaštitu biljaka od gljivičnih i virusnih oboljenja bez upotrebe skupih hemijskih preparata i otrova;

Obezbeđivanje čistog vazduha u plastenicima i smanjenje dekontaminacije proizvoda;

Za tretiranje ubranog voća i povrća pre pakovanja radi uklanjanja; bakterija, ostataka hemijskih sredstava s površina listova i plodova, a što može da produži rok trajanja i svežine proizvodima i do 40%.