DEZIPET, DEZISPORT, HOME&OFFICE


KUĆNI LJUBIMCI

Koristi se u svojstvu visokoefikasnog higijenskog sredstva i dezificijensa za tvrde i neporozne površine za prostor i okruženje u kome borave i žive kućni ljubimci, uključujući svu opremu i pribor koji se koriste u postupcima odgajanja kućnih ljubimaca.SPORT I REKREACIJA

Održavanje visokog stepena higijene u cilju prevencije i suzbijanja mogućnosti pojave infekcije, jedan je od važnih segmenata u poslovanju svakog sportskog objekta, bez obzira na njegovu veličinu i posećenost…POSLOVNI I JAVNI OBJEKTI

Višenamensko sredstvo za održavanje visokog stepena higijene, dezinfekciju i sanitizaciju u okviru poslovnih i javnih objekata…STAMBENI OBJEKTI I DOMAĆINSTVA

Tečni dezificijens na bazi Hipohloraste kiseline (HOCl) je višenamensko sredstvo za održavanje visokog stepena higijene, dezinfekciju i sanitizaciju u okviru stambenih objekata i pogodno je za svakodnevnu i neograničenu primenu…Proizvodi ecolit HOCl DEZIPET / DEZISPORT i HOME&OFFICE ispitani su u skladu sa Zakonom o biocidnim proizvodima Republike Srbije i važećim EU standardima: SRPS EN 1276:2010+AC:2014, SRPS EN 1650:2014 i identifikovanim načinom primene: PT1, PT2 i PT4. Njihova aktivna komponenta Hipohlorasta kiselina (HOCl) koja je dobijena jedinstvenim postupkom ECA (elektrohemijskom aktivacijom vode) tehnologije, upisana je na ECHA (Evropska Hemijska Agencija) listu i u saglasnosti je sa EU Direktivom BPR: 518/2012