Pored ecolit HOCl namenskih proizvoda, preduzeće ECOLIT DOO u svojstvu autorizovanog zastupnika i poslovnog partnera kompanije ENVIROLYTE Industries International Ltd. za teritoriju Republike Srbije, u svojoj ponudi ima i izuzetno ekonomična i dugoročna rešenja u vidu patentiranih ENVIROLYTE® „on spot“ ECA generatora za potrebe svakodnevnog održavanja visokog stepena higijene, dezinfekciju i prevenciju od mikrobioloških zagađenja. Jednostavnost ugradnje i rada, kao i efikasnost tečnosti za dezinfekciju, čine modele ENVIROLYTE® generatora idealnim izborom za svakodnevne potrebe u okviruprehrambeno-prerađivačke (mesne i mlekarske) industrije

proizvodnje vode, sokova i piva

delatnostima mlinova

proizvodnje umaka i sosova

obrada skroba

prerade morskih plodova

plantažama, staklenicima i plastenicima voća, povrća i cveća

hladnjačama

tržnim centrima i svim ostalim objektima u kojima se vazduh razmenjuje kroz sisteme sa centralnom ventilacijom i klima uređajima


U zavisnosti od veličine poslovnog ili industrijskog objekta, vrste i obima proizvodnje, sa zadovoljstvom preporučimo modele ELA 200, ELA 400, ELA 900 i ELA 1200, a koji pored svoje primarne namene mogu da utiču na značajno smanjivanje troškova.

PRIMER MODELA: ENVIROLYTE® ELA 200

TEHNIČKE INFORMACIJE:

Kapacitet:

 • do 20 l/h Neutralnog Anolita
 • FAC (minimum): 500 ppm
 • Pritisak vode: 2,0 bar
 • Električno napajanje: 230 V
 • Potrošnja struje: 0,5 kW/h
 • Režim ispiranja: Polu – automatski
 • Potrošnja soli: 2,5 gr/l
 • Oznaka ćelije: R 20
 • Cevi i fiting: EPDM/PVDF
 • Veličina uređaja: 400 x 300 x 180 mm
 • Materijal: Polyester
 • Težina: do 10 kg

PRIMER MODELA: ENVIROLYTE® ELA 900

TEHNIČKE INFORMACIJE:

Kapacitet:

 • do 90 l/h Neutralnog Anolita
 • FAC (minimum): 500 ppm
 • Pritisak vode: 2,0 – 3,0 bar
 • Električno napajanje: 220 V AC
 • Potrošnja struje: 1,0 kW/h
 • Režim ispiranja: Polu – automatski
 • Potrošnja soli: 3 – 7 gr/l
 • Oznaka ćelije: R 80
 • Cevi i fiting: EPDM/PVDF
 • Veličina uređaja: 700 x 500 x 270 mm
 • Materijal: Polyester
 • Težina: do 17 kg


PREDNOSTI PRIMENE ECA GENERATORA

ECA (elektrohemijski aktivirana voda) rastvori dobijaju se kombinacijom soli, vode i električne energije. Dobijeni rastvori imaju izuzetno efikasnu moć u uništavanju bakterija, spora, gljivica, virusa, kvasaca i buđi, a pri tom su potpuno bezbedni za ljude i životno okruženje.


Opšte prednosti primene:


Elektrohemijski aktivirana voda (ECA) ima jedinstveni mehanizam biocidnog delovanja koji se razlikuje od mehanizma delovanja hemikalija. U više navrata, sprovedenim istraživanjima dokazano je da mikroorganizmi ne mogu izgraditi toleranciju prema ECA dobijenim rastvorimai;

Konvencionalnom hemijskom sanacijom, mnogi mikroorganizmi razvijaju toleranciju ili otpornost na hemikalije, a kao rezultat dugotrajnog i kontinuiranog izlaganja istim;

ECA rastvori su primenjivi na temperaturi okoline, a što značajno utiče na uštedu električne energije, u poređenju sa konvencionalnim hemikalija;

Prelaskom sa konvencionalnih hemikalija na prirodna ECA rešenja, može se ostvariti značajna ušteda i troškovi smanjiti do 90%;

ECA uređaji za upravljanje higijenom instaliraju se na licu mesta, a dobijeni rastvori se čuvaju u rezervoarima koji su uvek i po potrebi dostupni;

Dobijeni anolit i katolit koji se koriste samostalno ili u kombinaciji, efikasni su u uklanjanju i kontroli bio-filma sa svih kontaktnih površina;

ECA rešenja su sigurna za neograničenu upotrebu od strane zaposlenih;

Primenom ECA uređaja, značajno se smanjuje toksičnost otpadnih voda;


Prednosti primene u prehrambeno-prerađivačkoj industriji:


Prosečno vreme koje je potrebno za CIP (čišćenje na mestu), može se smanjiti i do 70% zbog kraćeg kontaktnog vremena potrebnog za dezinfekciju;

Zbog kraćih ciklusa dezinfekcije, kao i činjenice da su dva ECA rastvora kompatibilna i da nije potrebno ispiranje između dve primene, kao i posle primene, može se uštedeti i do 60% na upotrebi vode.

ECA rastvori se mogu ponovo koristiti pre odbacivanja u sistem za odvod, a bez negativnog uticaja na nizvodno otpadno okruženje;

ECA rastvori produžavaju rok trajanja svežih proizvoda (meso, riba i proizvodi sa dodatnom vrednošću) i mogu se integrisati kao sastojak u sosovima i začinima;

Izbegavaju se značajni troškovi transporta i skladištenja;

ECA ne utiče na prirodni ukus, boju i izgled prehrambenih proizvoda;

ECA pomaže u ispunjavanju kritičnih mikro standarda proizvoda bez konzervanasa i pasterizacije;

ECA rešenja su sigurna za neograničenu upotrebu od strane zaposlenih u pogonu, kao i za (hranu / piće) krajnji proizvod;

Implementacijom ECA uređaja, značajno se smanjuje toksičnost otpadnih voda;


ENVIROLYTE® GH 40

Još jedan iz palete ECA generatora koji je po svojim karakteristikama, upotrebnoj vrednosti i pristupačnoj ceni izuzetno interesantan, jeste model ENVIROLYTE® GH 40

Jednostavnost ugradnje i rada, kao i efikasnost tečnosti za dezinfekciju, čine modele ovog generatora idealnim izborom i održivim izvorom tečnosti za dezinfekciju i pranje u hotelima, bolnicama, domovima za stara lica, poslovnim zgradama, super marketima, sportsko-rekreativnim objektima, SPA centrima i bazenima.

TEHNIČKE INFORMACIJE:

Kapacitet: FAC (minimum):

 • ~ 50 l/h Neutralnog Anolita
 • 500 ppm, 400 ppm, 300 ppm,
 • 200 ppm, 100 ppm, sa pH ~ 8,5
ili kombinacija

Kapacitet: FAC (minimum):

 • ~30 l/h Neutralnog Anolita
 • 500 ppm, 400 ppm, 300 ppm,
 • 200 ppm, 100 ppm, pH ~5,0 – 7,2
 • ~ 20 l/h Catolita, sa pH 11,5 – 12,5
 • Električno napajanje: 230 V
 • Potrošnja struje: 0,4 kW/h
 • Režim ispiranja: Automatski
 • Potrošnja soli: 4,5 gr/l
 • Oznaka ćelije: R 90
 • Cevi i fiting: LLDPE & Kynar
 • Veličina uređaja: 500 x 400 x 250 mm

Za sve dodatne informacije možete nam se obratiti putem kontakt forme, a mi ćemo u kratkom roku odgovoriti.